Hội thảo - Tập huấn về “Quản lý đổi mới sáng tạo” tại TP. Cần Thơ

 

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Ngọc Minh - Phó Vụ trưởng, Cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Cường - Phó Giám đốc Sở KH&CN Cần Thơ, ông Trần Công Yên - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, bà Hà My Anh - Đại diện Chương trình IPP. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Vụ trưởng, Cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP.Hồ Chí Minh đã phát biểu khai mạc khóa Hội thảo - Tập huấn này.

Tham gia khóa Hội thảo - Tập huấn này có trên 30 học viên đến từ các Sở KH&CN, các doanh nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trường đại học Cần Thơ cùng nhóm giảng viên về "quản lý đổi mới sáng tạo" của Trường Quản lý KH&CN.

 

Toàn cảnh buổi khai mạc Hội thảo - tập huấn

Theo chương trình của khóa Hội thảo - Tập huấn, trong thời gian gần 01 tuần, các giảng viên của Trường Quản lý KH&CN sẽ trình bày, trao đổi về 05 chuyên đề: Tổng quan về đổi mới sáng tạo, quản lý đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các trường đại học các viện nghiên cứu, chính sách đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tại khóa Hội thảo - Tập huấn này sẽ có các bài trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo của 05 doanh nghiệp và Đại học Cần Thơ nhằm làm rõ hơn cơ sở thực tiễn của quản lý đổi mới sáng tạo. Các học viên cũng sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm dựa trên các bài tập nghiên cứu trường hợp (case-studies) theo các chuyên đề đã trình bày tại Hội thảo - Tập huấn. Đây cũng là một sự đổi mới trong phương pháp dạy học của Trường Quản lý KH&CN nhằm cung cấp cho các học viên những thông tin và kiến thức cơ bản nhất về quản lý đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp KH&CN.

Ban Thông tin