Thông báo tổ chức hội thảo quốc tế về chuyển giao công nghệ (lần 2)

Tiếp theo thông báo lần thứ nhất, Trường Quản lý KH&CN xin cung cấp thêm thông tin liên quan đến hội thảo để quý vị biết và tiện đăng ký tham dự. Hội thảo sẽ khai mạc vào hồi 8h15, ngày 26 / 5 / 2009 (thứ ba), tại:

Hội trường 1,

Tầng 6, Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Địa chỉ: 95 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9423950/ 51/ 53/ 54 - 043.8222521/ 22/ 23/ 24

Fax: 043.8223656 - Email: nhakhachtld@vnn.vn

(Quý vị cần có mặt vào lúc 7h45 để làm thủ tục đăng ký đại biểu và nhận tài liệu hội thảo)

Nội dung trình bày tại hội thảo, bao gồm:

* Các báo cáo của hai chuyên gia Liên hợp quốc:

1, Quản lý CGCN quốc tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay;

2, Cách tiếp cận “Quy trình chuyển giao công nghệ”trong quản lý CGCN quốc tế;

3, Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả của công tác lập kế hoạch và thực hiện CGCN quốc tế;

4, Tìm kiếm nguồn công nghệ - sử dụng công cụ/ mạng thông tin trên nền web của APCTT;

5, Các vấn đề sở hữu trí tuệ trong lập kế hoạch và thực hiện dự án CGCN;

6, Những phương pháp phổ biến trong định giá công nghệ;

* Các báo cáo của hai chuyên gia Việt Nam:

7, Những vấn đề CGCN của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam;

8, Những điển hình thành công trong CGCN ở Việt Nam

Đối tượng tham gia là các cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên cán bộ các Sở KH&CN các tỉnh/ thành phố, các giảng viên, tư vấn viên của các cơ quan Chính phủ hỗ trợ DNNVV, cán bộ của các Viện nghiên cứu liên quan tới CGCN, các học giả và nhà nghiên cứu của các Trường đại học và Viện Công nghệ/ Trung tâm Đào tạo nghề và đại diện từ các doanh nghiệp thuộc khu vực DNNVV.

Quý cơ quan/ đơn vị có nhu cầu cử đại biểu tham dự, xin mời đăng ký tại đây hoặc gửi công văn đăng ký về Trường Quản lý khoa học và công nghệ, số 38 Ngô Quyền - Hà Nội; ĐT: 043.8258285/ 9344052; Fax: 043.8262563; E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com.

Xin chân thành cảm ơn,

H.V.T