Hội nghị tổng kết Tiểu dự án “Xây dựng năng lực giảng dạy về quản lý đổi mới”

Tham dự Hội nghị tổng kết có PGS.TS. Vũ Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, ngài Lauri Olavi Laakso, Cố vấn trưởng Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) và gần 80 đại biểu, đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, một số trường đại học, viện nghiên cứu và Sở KH&CN thành phố Hà Nội.

 

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay, trong xu thế phát triển nền kinh tế tri thức, tại nhiều nước trên thế giới, đổi mới sáng tạo là một hoạt động không thể tách rời hoạt động KH&CN. Quản lý đổi mới sáng tạo đã trở thành một vấn đề mới và quan trọng trong công tác quản lý hoạt động KH&CN hiện đại. Được sự hỗ trợ của dự án IPP, Trường Quản lý KH&CN đã được giao chủ trì thực hiện Tiểu dự án “Xây dựng năng lực giảng dạy về quản lý đổi mới” từ tháng 3/2011. Căn cứ hợp đồng số 05/TDA-IPP ký ngày 18/02/2011 và hợp đồng điều chỉnh bổ sung hợp đồng số 05/TDA-IPP về việc thực hiện Tiểu dự án nêu trên, Trường Quản lý KH&CN đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng hợp đồng đã ký. Kết quả của Tiểu dự án đã góp phần tích cực vào việc tăng cường phổ biến tri thức, tuyên truyền và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Ban Thông tin