Tổ chức lớp tập huấn “Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ” tại Hà Nội

 

 

 

       Lớp tập huấn “Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN” được tổ chức nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Trường Quản lý KH&CN. Tham gia lớp tập huấn có hơn 90 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý KH&CN của 11 Sở KH&CN các tỉnh/ thành phố; và đại diện của 14 cơ quan/ đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
TS. Vũ Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ khai giảng
      Chương trình tập huấn “Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN” tập trung vào các nội dung: 1, Cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN; 2, Đổi mới chính sách KH&CN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và một số điểm mới của Luật KH&CN năm 2013; 3, Đổi mới cơ chế tài chính cho KH&CN; và 4, Chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN.
       Lớp tập huấn là diễn đàn để các giảng viên trao đổi, giới thiệu các kiến thức, thông tin về những đổi mới trong thời gian gần đây về pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN. Đây cũng là dịp để các học viên đến từ các sở KH&CN các địa phương, các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ giao lưu, chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn với nhau.
      Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 11/9/2015.

Ban Thông tin