Khai giảng lớp Quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện tại tỉnh Sóc Trăng

   

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có PGS.TS. Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu Trưởng Trường Quản lý KH&CN, bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng, các cán bộ, giảng viên Trường Quản lý KH&CN.

 
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn PGS.TS. Đào Thị Ái Thi đã nêu lên mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn và đề nghị giảng viên cần tập trung vào vấn đề chính, thực hành nhiều, tránh lý luận sâu để học viên dễ nắm bắt và yêu cầu các học viên phải thực hiện tốt nội quy của lớp học.
Phát biểu chào mừng lớp tập huấn Bà Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc sở KH&CN Sóc Trăng chia sẻ các hoạt động quản lý KH&CN của tỉnh, một số thành tựu KH&CN của tỉnh được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh. Bà Hiếu Đông cũng hy vọng đây là một dịp để 210 học viên đến từ các tỉnh, thành phố được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý KH&CN của địa phương mình.
Khóa tập huấn lần này nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về KH&CN ở địa phương; Trang bị một số kỹ năng, kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN như: Lập kế hoạch hoạt động KH&CN; kỹ năng quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; Nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ở địa phương; Sở hữu trí tuệ.
Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 08/4/2016.
 

Ban thông tin