Khai giảng lớp Phát triển các nguồn lực Khoa học và công nghệ tại Hải Phòng

 

  

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có PGS.TS. Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu Trưởng Trường Quản lý KH&CN, các cán bộ, giảng viên Trường Quản lý KH&CN.
Phát biểu khai giảng lớp tập huấn PGS.TS. Đào Thị Ái Thi đã nêu lên mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn và đề nghị giảng viên cần tập trung vào vấn đề chính, thực hành nhiều, để học viên dễ nắm bắt và yêu cầu các học viên phải thực hiện tốt nội quy của lớp học.
Tham gia lớp tập huấn gồm các học viên đến từ 10 tỉnh/thành phố, bao gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Nam, Đồng Nai, Hà Giang, Long An, Bạc Liêu, Bình Định.
Khóa tập huấn lần này nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức quản lý KH&CN trong việc phát triển các nguồn lực KH&CN ở địa phương như:
-         Tổng quan các nguồn nhân lực KH&CN
-         Quản lý và phát triển nguồn nhân lực KH&CN ở địa phương
-         Đảm bảo tài chính đối với hoạt động KH&CN ở địa phương
-         Quản lý và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ở địa phương
Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 10/6/2016.
 

Ban thông tin