Khai giảng lớp Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN tại TP Hồ Chí Minh

  

 

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có TS. Vũ Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN, các cán bộ, giảng viên Trường Quản lý KH&CN và 118 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên Sở KH&CN; cán bộ các sở, ban, ngành ở địa phương trong cả nước.
Với mục tiêu nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về KH&CN ở địa phương; Trang bị một số kỹ năng, kiến thức cơ bản và cập nhật các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN, lớp tập huấn tập trung vào các nội dung như:
- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN;
- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động KHCN;
- Kỹ năng giải quyết các tình huống trong cải cách thể chế hỗ trợ cho phát triển thị trường công nghệ.
Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, TS. Vũ Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN đã nêu khái quát các nội dungđổi mới trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN và mục đích, yêu cầu của lớp tập huấn này.
Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 19/7/2016 đến 22/7/2016./.
 

Ban thông tin