Khai giảng lớp Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

 

      Tham dự Lễ khai giảng lớp học có TS Nguyễn Văn Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý khoa học và công nghệ; bà Vương Thị Kim Phương Vụ Tổ chức cán bộ; cùng đại diện một số cán bộ phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Quản lý khoa học và công nghệ và hơn 60 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương tương của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

         Phát biểu tại Lễ khai giảng TS Nguyễn Văn Nghị nhấn mạnh mục đích, yêu cầu những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý mà học viên sẽ có được sau khi tham dự lớp học. Qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý và giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới KH&CN trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình học, học viên sẽ được nghe các giảng viên là các chuyên gia, nhà giáo có kinh nghiệm trình bày các chuyên đề bài giảng về: Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng; Kỹ năng lập và tổ chức kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; Phân tích & phát triển tổ chức; Những vấn đề thực tiễn trong quản lý KH&CN theo tinh thần luật KH&CN sửa đổi năm 2013; Hệ thống đổi mới quốc gia; Dự báo phát triển khoa học và công nghệ.

Theo kế hoạch, lớp học sẽ kết thúc vào ngày 25/9/2015.

 

Ban thông tin