Bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ sư chính khóa 1 và Lớp bồi dưỡng nghiên cứu viên chính khóa 2

 

Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2016 của Bộ KH&CN về việc giao thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, trường Quản lý KH&CN đã tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: kỹ sư chính (hạng 2) khóa 1 và lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu viên khoa học: nghiên cứu viên chính (hạng 2) khóa 2. Các lớp học này bắt đầu từ 17/11/2016 đến ngày 30/12/2016 tại Hà Nội.

Lớp Kỹ sư chính (khóa 1) có 92 học viên tham gia đến từ 12 cơ quan Bộ, ngành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ KH&CN, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định. 

Lớp Nghiên cứu viên chính (khóa 2) có 100 học viên tham gia đến từ 12 cơ quan Bộ, Ngành: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Trong 6 tuần học tập, các học viên đã được nghe trình bày và trao đổi 12 chuyên đề với những nội dung bổ sung, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản, bao gồm hai phần: Kiến thức về chính trị, quản lý Nhà nước và kỹ năng chung; Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành. Giảng viên là các nhà quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia. 

Trong chương trình, học viên đã tổ chức đi tham quan thực tế tại khu Du lịch Mai Châu – Hòa Bình (Lớp Kỹ sư chính- khóa 1); Khu Di tích lịch sử K9 (Lớp Nghiên cứu viên chính- khóa 2). Học viên đã hoàn thành hai bài kiểm tra sau mỗi học phần và bài thu hoạch cuối khóa. 

Phát biểu bế mạc hai lớp học, ông Nguyễn Văn Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN cho biết: lớp Kỹ sư chính- khóa 1 và lớp Nghiên cứu viên chính- khóa 2 đã đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng, củng cố kiến thức theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN cho các học viên. 

Bên cạnh đó, hai lớp học cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Trường Quản lý KH&CN. Các phòng chức năng và đặc biệt là Trung tâm Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (nơi tổ chức các lớp) đã phối hợp nhiệt tình, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức lớp học. 

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành hai bài kiểm tra và bài tiểu luận cuối khóa và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

                                         Các học viên lớp Nghiên cứu viên chính- khóa 2 nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học