Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2008

TT

 

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐỐI TƯỢNG

1.   

 

Nghiệp vụ Thanh tra KH&CN

06-09/5

Hà Tây

Lãnh đạo, cán bộ thanh tra, chi cục TC-ĐL-CL các Sở KH&CN các tỉnh/TP

20-23/5

Kiên Giang

2.   

 

Quản lý KH&CN cấp huyện/ thị

24-27/6

Phú Yên

Cán bộ quản lý KH&CN cấp huyện, thị tại địa phương

3.   

 

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

03-06/6

TP HCM

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN các tỉnh/TP

04-07/11

Quảng Trị

4.   

 

Nghiệp vụ An toàn bức xạ và hạt nhân

17-20/6

Lào Cai

Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các Sở KH&CN tỉnh/TP

22-25/7

Đà Nẵng

5.   

 

Quản lý đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

01-04/7

Quảng Nam

Lãnh đạo, chuyên viên các Sở KH&CN, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/TP

6.   

 

Quản lý nhà nước về KH&CN (tiền công vụ 1, 2, 3) trong bối cảnh hội nhập KTQT

14-27/7

Đồ Sơn

Cán bộ, chuyên viên mới chuyển ngành và mới được tuyển dụng  thuộc Bộ KH&CN và các Sở KH&CN các tỉnh/TP

11-24/8

Ninh Thuận

7.   

 

Lãnh đạo và quản lý KH&CN ở địa phương

26-28/8

TP HCM

Lãnh đạo các Sở KH&CN các tỉnh/TP

8.   

 

Các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực KH&CN

16-19/9

Đồ Sơn

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh/TP

21-24/10

An Giang

9.   

 

Quản lý NN về công nghệ và ứng dụng phát triển CN

13-17/10

Bắc Ninh

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh/TP

10.

 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực CB, CC địa phương theo chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

29/9-03/10

Bình Định

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh/TP

10-14/11

Quảng Ninh

11.

 

Quản lý đề tài, dự án NCKH (Chương trình đào tạo từ xa)

25-28/11

Tổng kết tại Đồ Sơn

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN và Sở KH&CN các tỉnh/TP

12.

 

Tiếng Anh

Quý III

 

 

Lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN

13.

 

Quản lý hành chính nhà nước (chương trình CVC)

Quý II

 

 

Chuyên viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN

14.

 

Quản lý hành chính nhà nước (chương trình CVCC)

Quý II

 

 

Chuyên viên chính các cơ quan thuộc Bộ KH&CN

15.

 

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVC, KSC:  K37 - K38 - K39

Quý II

 

 

Các viên chức ngạch kỹ sư và nghiên cứu viên các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, các Sở KH&CN và các bộ ngành

16.

 

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVCC, KSCC

Quý III

 

 

Các viên chức ngạch kỹ sư chính và nghiên cứu chính các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, các Sở KH&CN và các bộ ngành

GHI CHÚ
Thời gian và địa điểm mở lớp là dự kiến nên có thể thay đổi

Thông tin chi tiết về từng lớp sẽ được nhà trường thông báo trước khi mở lớp 2 tuần.