Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2012

 

 

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

TRƯỜNG QUẢN LÝ KH&CN

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2012

(Các lớp dành cho cán bộ quản lý KH&CN địa phương)

STT

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

02-06/4/2012

Hà Giang

2

Nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10-13/4/2012

Vĩnh Phúc

3

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

24-27/4/2012

Yên Bái

4

Nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

08-11/5/2012

Khánh Hòa

5

Quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

14-18/5/2012

Bạc Liêu

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

29/5-01/6/2012

Lâm Đồng

7

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

05-08/6/2012

Tây Ninh

8

Quản lý các nguồn lực khoa học và công nghệ ở địa phương

19-22/6/2012

Bình Thuận

9

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương

03-06/7/2012

TT - Huế

10

Nghiệp vụ an toàn bức xạ và hạt nhân

17-20/7/2012

Nghệ An

11

Hoạt động dịch vụ tư vấn, môi giới chuyên giao công nghệ

14-17/8/2012

Quảng Ninh

12

Xúc tiến giao dịch công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ

09-12/10/2012

Bình Dương

 

TỔNG SỐ:

 

12

* Ghi chú:

 

 

(1) Thời gian và địa điểm là dự kiến. Nhà trường sẽ có công văn chính thức 02 tuần trước khi mở lớp;

(2) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và những sự thay đổi sẽ được cập nhật trên website www.mti.gov.vn

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường Quản lý KH&CN

Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (043) 9344052/ 9393454 ; Fax: (043) 8262563

E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com