Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2011 (2)

TT

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1.     

Tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

04/4-11/7

Hà Nội

2.     

Tiếng Anh: Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skills)

05/4-12/7

Hà Nội

3.     

Quản lý nhà nước về KH&CN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (tiền công vụ)

06/5-30/6

Hà Nội

4.     

Khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ của CHDCND Lào

24/5-10/6

Viêng-Chăn

5.     

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý KH&CN

07/6-10/6

Hà Nội

6.     

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

28/6-01/7

Hà Nội

7.     

Khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý KH&CN cho cán bộ của CHDCND Lào

28/6-15/7

Hà Nội

8.     

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý KH&CN

05/7-08/7

Hà Nội

9.     

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

12/7-15/7

Hà Nội

10. 

Tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp (Communication Skills)

Quý II, III

Hà Nội

11. 

Tiếng Nga: Kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực KH&CN

Quý II, III

Hà Nội

12. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức KT-KT chương trình NCVC, KSC ngành KH&CN K52

16/5-15/7

Hà Nội

13. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức KT-KT chương trình NCVC, KSC ngành KH&CN K54

20/6-19/8

TP. HCM

 

14. 

Lớp bồi dưỡng kiến thức KT-KT chương trình NCVC, KSC ngành KH&CN K55

Tháng 7

Hà Nội

Ghi chú:

*      Thời gian và địa điểm mở lớp là dự kiến nên có thể thay đổi;

*      Thông tin chi tiết, nhà trường sẽ có thông báo trước khi mở lớp 03 tuần.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (DTIC) - Trường Quản lý KH&CN (MTI)

ĐT: 04.39344052 * Fax: 04.38262563

E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com

Website: www.mti.gov.vn