Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2011 (1)

TT

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1.

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

19/4-21/4

Đà Lạt

2.

Kỹ năng quản lý KH&CN cấp huyện

18/4-22/4

Điện Biên

3.

Các kỹ năng trong hoạt động chuyển giao công nghệ

26/4-29/4

Ninh Thuận

4.

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

04/5-06/5

Cao Bằng

5.

Khai thác và sử dụng thông tin công nghệ trong quản lý (tạm hoãn)

10/5-13/5

Đồ Sơn

6.

Thử nghiệm đào tạo trực tuyến về quản lý KH&CN

18/5-18/6

Online ++

(Đồ Sơn)

7.

Nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

31/5-03/6

Vũng Tàu

8.

Kỹ năng quản lý KH&CN cấp huyện

14/6-17/6

Gia Lai

9.

Nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

21/6-24/6

Hà Tĩnh

10.

Nghiệp vụ an toàn bức xạ và hạt nhân

12/7-15/7

Quảng Bình

11.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (tạm hoãn)

19/7-22/7

Long An

12.

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

02/8-05/8

Hạ Long

Ghi chú:

*      Thời gian và địa điểm mở lớp là dự kiến nên có thể thay đổi;

*      Thông tin chi tiết, nhà trường sẽ có thông báo trước khi mở lớp 03 tuần.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường Quản lý KH&CN (MTI)

Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ĐT: 04.39344052 * Fax: 04.38262563

E-mail: mti.dthtqt@gmail.com hoặc mti.dthtqt@yahoo.com

Website: www.mti.gov.vn