Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2010

TRƯỜNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương trình đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2010

TT

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

I. Dành cho địa phương

1

Nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

06 - 09/4

Đà Nẵng

2

Quản lý công nghệ, CGCN và ứng dụng KH&CN ở địa phương

13 - 16/4

Lâm Đồng

3

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

19 - 22/4

Bắc Kạn

4

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

04 - 07/5

Đăk Lăk

5

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

18 - 21/5

Bình Phước

6

Nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

25 - 28/5

Bình Dương

7

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

08 - 11/6

Quảng Bình

8

Quản lý công nghệ, CGCN và ứng dụng KH&CN ở địa phương

15 - 18/6

Nam Định

9

Quản lý nhà nước về KH&CN trong bối cảnh hội nhập KTQT

22 - 25/6

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Nghiệp vụ An toàn bức xạ và hạt nhân

06 - 09/7

Phú Yên

11

Nghiệp vụ dành cho Trung tâm ƯDTB KH&CN

13 - 16/7

Thừa Thiên Huế

12

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

27 - 30/7

Tây Ninh

13

Các kỹ năng trong hoạt động CGCN

24 - 27/8

Lạng Sơn

14

Các kỹ năng trong hoạt động CGCN

28/9 - 1/10

Đồng Tháp

15

Đăng ký hoạt động KH&CN

12 - 15/10

Quảng Ninh

II. Dành cho cán bộ của Bộ KH&CN

16

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập KTQT (1)

20 - 23/4

Hà Nội

17

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập KTQT (2)

07 - 09/9

Hà Nội

18

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập KTQT (3)

Quý IV

Hà Nội

19

Quản lý hành chính NN chương trình CVC

Tháng 5-8

Hà Nội

20

Quản lý nhà nước về KH&CN trong bối cảnh hội nhập KTQT

Quý IV

Hà Nội

21

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN

Quý IV

Hà Nội

P. ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ