Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2009

 

TT

TÊN LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

I. Dành cho các địa phương

1

Nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực KH&CN

26 - 29/5

Thừa Thiên Huế

2

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

02 - 05/6

Lào Cai

3

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

16 - 19/6

Sóc Trăng

4

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

01 - 03/7

Vĩnh Long

5

Nghiệp vụ An toàn bức xạ và hạt nhân

07 - 10/7

Nghệ An

6

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

14 - 17/7

Bến Tre

7

Quản lý công nghệ, CGCN và ứng dụng KH&CN ở địa phương

28 - 31/7

Quảng Ninh

8

Quản lý KH&CN cấp huyện, thị

04 - 07/8

Đắc Nông

9

QLNN về KH&CN (tiền công vụ) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

10 - 21/8

TP HCM

10

Quản lý công nghệ, CGCN và ứng dụng KH&CN ở địa phương

08 - 11/9

Bình Dương

11

Các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực KH&CN

27 - 30/10

Cà Mau

12

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

3 - 6/11

Khánh Hòa

13

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo tài chính trong lĩnh vực KH&CN

25 - 27/11

Hà Nội

II. Dành cho cán bộ của Bộ KH&CN

1

Những vấn đề về quản lý KH&CN hiện nay (dành cho cán bộ cấp vụ)

25 - 27/8

Hà Nội

2

Những vấn đề về quản lý KH&CN hiện nay

08- 11/9

Hà Nội

3

Những vấn đề về quản lý KH&CN hiện nay

22 - 25/9

Hà Nội

4

Các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực KH&CN

06 - 09/10

Hà Nội

5

QLNN về KH&CN (tiền công vụ) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

12 - 23/10

Hà Nội

6

Quản lý hành chính nhà nước (chương trình CVC)

 

Hà Nội

7

Quản lý hành chính nhà nước (chương trình CVCC)

 

Hà Nội

8

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVC, KSC K41

Tháng 3-6

Viện KH&CNVN

9

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVC, KSC K42

Tháng 6-9

Hà Nội

10

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVC, KSC K43

Tháng 7-10

TP HCM

11

Bồi dưỡng kiến thức KT-KT ngạch NCVCC, KSCC K2

Quý III

Hà Nội

Ghi chú:

-          Thời gian và địa điểm mở lớp là dự kiến nên có thể thay đổi.

-          Thông tin chi tiết về từng lớp sẽ được Trường thông báo trước khi mở lớp 2 tuần

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường Quản lý KH&CN (04.39344052)