LỚP HỌC CỦA TÔI
Bạn chưa đăng nhập
Thông tin lớp học
Sử dụng Microsoft Word
Giảng viên:  Thạc sĩ Hoàng Thị Mai - GV trường CĐSP Hà Nội
Mã lớp   EMTI_Word
Sĩ số / Tổng   344Không hạn chế
Thời gian học   365 (Ngày)
Phí đăng kí   Miễn phí
Phí vào lớp   Miễn phí
Phí gia hạn   Miễn phí

1. Tên giáo trình/bài giảng: Cách sử dụng Microsoft Word 2003       

2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản Microsoft Word 2003 trên hệ điều hành Windows XP.

3. Mục tiêu đào tạo: Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể:

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word 2003 của Microsoft.

4. Yêu cầu trình độ:

- Không cần có kiến thức về Công nghệ thông tin.

5. Môi trường thực hành: Hệ điều hành Windows XP, Microsoft Word 2003, Vietkey 2000 hoặc Unikey 4.0