LỚP HỌC CỦA TÔI
Bạn chưa đăng nhập
Thông tin lớp học
Kỹ năng ứng dụng CNTT
Giảng viên:  Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang - GV trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Mã lớp   EMTI_CNTT
Sĩ số / Tổng   400Không hạn chế
Thời gian học   365 (Ngày)
Phí đăng kí   Miễn phí
Phí vào lớp   Miễn phí
Phí gia hạn   Miễn phí

1. Tên giáo trình/bài giảng: Kỹ năng ứng dụng CNTT   

2. Mô tả: Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về CNTT, phòng chống virus máy tính.

3. Mục tiêu đào tạo: Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể:

- Hiểu biết đầy đủ về máy vi tính, hệ điều hành, Internet...

4. Yêu cầu trình độ:

- Không cần có kiến thức về Công nghệ thông tin.

5. Môi trường thực hành: Hệ điều hành Windows XP, Internet Explorer

6. Tài liệu tham khảo: